Uranový důl Rožná: v podzemí se připravuje výzkumné pracoviště