UNIPETROL a Severní energetická: smlouva na dlouhodobé dodávky hnědého uhlí