UNEX zmodernizuje těžební velkostroj pro Sokolovskou uhelnou