Ultrazvuk při regeneraci vodárenských vrtů eliminuje negativní dopady jiných metod