Udržitelnost ve strojírenství není jen o okamžité spotřebě