Uchopování a upínání nástrojů a obrobků, díly pro automatizaci a robotické příslušenství