Uchopit, přemístit, uložit. Zn.: rychle, přesně, spolehlivě