TUL jako první vyzkoušela metodu laserové fotoreakce ke spojení nemísitelných kovů do nanoslitiny