Tři pilíře modelu EFQM – opora firem v éře po uvolnění restrikcí