Třetí ročník soutěže oceňující přenos vědeckých poznatků do praxe