Trendem je zjednodušování obsluhy i důraz na digitalizaci, sběr a vyhodnocení dat