Transformátory se vyrábějí v plzeňské ETD již 85 let