Tisk z viskóznější pryskyřice s pomocí LCD bourá hranice