Těžba uranu v Dolní Rožínce: zůstane zachována minimálně další dva roky