Teplotní stabilita jedním z pilířů aditivní výroby