Teoretické a experimentální zázemí našich leteckých podniků je vynikající – Lepší časy na obzoru?