Technologická olympiáda inspiruje středoškoláky k zájmu o technické obory