Technické talenty je třeba podchytit již na základních školách