Technické muzeum v Brně vzdalo poctu vědeckotechnickým pracovníkům