Technická univerzita v Liberci opět pořádá mezinárodní konferenci 3D Trends 2018