Systém monitorující hladiny podzemních vod automaticky vyhodnotí rizika povodní