Systém je víc než součet jeho částí: Synergie pro efektivní stroje a zařízení