Světový energetický výhled 2014: podpora pro ekologicky akceptovatelné zdroje (2)