Světová banka: akcent na ekologizaci průmyslu a dopravy