Světlo jako výrazný architektonický i bezpečnostní prvek