Svět v touze po vodíku na prahu nové „zlaté horečky“?