Svařování a pájení v automatizovaném výrobním rytmu