Studenti středních škol se zapojují do reálného vědeckého výzkumu Otevřená věda