Strojársky veľtrh v Nitre 2013: stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov