Strojaři bojují s koronavirem – podílejí se na vývoji respirátoru