Století energetiky: Decentrální výroba elektřiny je opět populární. Počet elektráren se za 100 let zvýšil šestkrát