Sto milionů Kč pro obce a kraje na ekologická auta