Šteker uvedl jako první v ČR do provozu paletový systém LPP od DMG MORI