Stabilní svařovací oblouk při ručním elektrodovém svařování