Spotřebu energií táhly domácnosti, plynové elektrárny a počasí