SPOMECH – cesta k vyšší přidané hodnotě, projekt VŠB-TU Ostrava