Spoluprací na mezinárodním projektu vyvinul brněnský TESCAN multifunkční přístroj pro nanotechnologie