Spolupráce předních výzkumných institucí v řešení emisí dopravních prostředků