Spolupráce mezi Českem a Slovenskem úspěšně funguje i v podnikání