Spolupráce EDF a ZČU zlepší vzdělávání a výzkum v oblasti jaderné energetiky