Spolupráce DTS-Praha se školou v Ledči nad Sázavou – zárodek centra technického vzdělání