Společnost MERZ modernizovala řídicí systém úpravny vody v Plzni