Splní se sen mnoha vědců. Blíž k Slunci, k naší životadárné hvězdě