Speciální kamery umožnily reprodukci Velislavovy bible bez rizika jejího poškození