Space Systems Czech opustila úspěšně program BusinessRunway Technologického centra AV ČR