Solární energii lze také racionálně akumulovat a využívat