Solární články opět na scéně zásluhou holandské společnosti