Solární automobil na Bali, jako účastník ekologického summitu