Snižující se příliv financí komplikuje možnosti dlouhodobé a koncepční výzkumné práce