Snižování výrobních nákladů bez velkých investic (7)